Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Ładzice

Adres:

ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice

Telefon:

+48 44 68-408-20, 
68-408-95

Fax: +48 44 68-408-22

E-mail: ladzice@ladzice.gminyrp.pl