Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ŁADZICE - ATRAKCYJNE NAGRODY

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ŁADZICE - ATRAKCYJNE NAGRODY

We wrześniu w Gminie Ładzice został ogłoszony konkurs klasowy (plastyczny) dla młodzieży szkolnej dotyczący tematyki planowania przestrzennego.

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.24 MB]

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [488.66 KB]

Celem konkursu jest pobudzenie młodzieży szkolnej do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. ścieżki rowerowe, place zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.

Dla zwycięzców przewidziano 3 nagrody główne o wartości po 2.000 zł każda, nagrody za zajęcie 2-go miejsca dla 3 prac (3 nagrody o wartości 1.000 zł każda) oraz nagrody za zajęcie 3-go miejsca dla 3 prac (3 nagrody o wartości 500 zł każda).

 

Powrót