Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Ładzice to jedna z gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Zakres prac wyznacza uchwała Rady Gminy Ładzice nr XI/50/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzówek Szlachecki. Obszar ten wyznaczony jest granicami określonymi w załączniku graficznym do powyższej uchwały.


Zabudowa terenu na wskazanym obszarze dotyczyć będzie budownictwa na cele rekreacji indywidualnej, mieszkaniowe oraz zagrodowe.

Powrót